Cumhuriyet Dönemi, Dönemin Genel Kurmay Komutanlarının Birisine Tasarlandığı Düşünülen, Tutma Kısımları Metalden Mamul, Gövde Kısmı Çam Ağacından İmal Edilmiş, Koleksiyonluk Çift Baston

85 cm.