Osmanlı Dönemi, Anadolu Topraklarında İmal Edilmiş, Tutma Kısmı Dahil Olmak Üzere Gül Ağacından İmal Edilmiş, Sade Model Koleksiyonluk Baston

81 cm.