Harper's New Monthly Magazine; 1877 – 1878 Yılları Arası Sayıların Bir Araya Toplandığı Cilt

947 Sayfa

24,5x17 cm.