Cumhuriyet Dönemi, Bakır Üzeri Dövme Teknik İle Yapılmış, ''R. Pandur 99'' Sanatçı İmzalı Çalışma

21x21 cm.