Osmanlı Dönemi, Anadolu Topraklarında İmal Edilmiş, Pirinçten Mamul, Damla Formunda Sürmedanlık

7x2,5 cm.