Osmanlı Dönemi, Hattat Burhaneddin Belhi (Abdülkadir Belhi Tekkesi İleri Gelenlerinden) Farsça Rubai, 1325 Tarihli Tekke Levha

40x28 cm.