Sultan II. Abdülhamid Tuğralı, Kosova Defterdarı Abdurrahman Efendi'ye Rütbe-i Ula Sınıfı Mecidi ve 3. Rütbe Osmani Nişanı Verilmesine Dair, Çok İyi Kondisyonda, Büyük Ebatta Çerçevesinde Berat-ı Humayun

81x55 cm.