Osmanlı Dönemi, Üst ve Kenar Kısımlarına Sonradan Tezhip Şeklinde Süslemeler Yapılmış, Kütahya Meydan Mahallesinde Ali Halil Efendi Miras Anlaşmazlığı Çözümü İçin Verilen Kararın Bulunduğu, Ahşap Çerçevesinde Hüccet

81,5x28,5 cm.