Osmanlı Dönemi, Son Halife Abdülmecid Efendi'nin Kızı Sultan Dürrüşehvar'ın Sebah & Joaillier Fotoğrafhanesinde Çektirmiş Olduğu, Büyük Boy Çok Özel Kabin Fotoğrafı

29x22 cm.