Osmanlı Dönemi, Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'nın Elliott Fry Fotoğrafhanesinde Çektirmiş Olduğu, Özel Osmanlı Devlet Armalı Kağıdında, Büyük Boy Çok Özel Kabin Fotoğrafı

30x25 cm.