Les Signaleurs Et Le Detachement-Balai, Izzet-Fuad Pacha, 1904 Tarihli, Berger Levrault, Bez Cildinde, ''İzciler Nam Askeri Teliftir'' Notu Yazılı'', Sultan II. Abdülhamid Dönemi Komutanlarından İzzet Fuad Paşa'nın Askerlik Üzerine Yazdığı Az Bilinen Eserlerinden Biri Olan Eserin 2. Basımıdır

44 Sayfa

18x11 cm.