Ahz-i Sar Yahud Poliste; Jules Benot, Maharet; Mütercimi Süleyman Nazif, İstanbul İstepan Matbaası 1307 Roman.Kış Geceleri; A. Haciyan, İstanbul A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1306 Roman, Tek Ciltte 2 Roman

300 + 263 Sayfa

25x17 cm.