Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye; 1320/1327, İstanbul, Alem Matbaası, Darüt-tıbaatü'l-amire, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Selanik Matbaalarında Basılmış, Ön Kapakları Devlet Armalı Arka Kapakları Ay Yıldız Görselli Kırmızı Cildinde, 8 Ciltten Oluşan Osmanlı Devlet Salnameleri, Sırtları Yorgun

Ciltler Yorgundur ve Kopuk Sayfalar Mevcuttur.
884 + 956 + 967 + 1041 + 1108 + 1104 + 1104 + 944 Sayfa

19,5x13,5 cm.