Osmanlı Dönemi, Nefis Saray Cildinde, Sultan Abdülaziz'in Tuğrasının Yer Aldığı, Şerh-i Pend-i Attar; Feridüddin Attar, Mütercimi; İsmail Hakkı Bursavi, İstanbul Darü't-Tıbaatü'l-amire, Sahaf Esad ve El-Hac Akif Efendiler, 1250 (1834) Tarihli Kitap, Haliyle

Cildin Sırtı Yorgundur.
689 Sayfa

24x16,5 cm.