Türkiye Cumhuriyeti Maliye Vekaleti, 1926 Sene-i Maliyes Büdcesidir, 1926 Tarihli, İstanbul Milli Matbaası, Türkiye Cumhuriyeti 1926 Yılı Bütçesi, Zengin Görsele Sahip Deri Cildinde Kitap

423 + 157 Sayfa

24x18 cm.