Makinistlerin Mesail-i İmtihaniyesi; 1319 (1902) Tarihli, W. M. Thora Werid, Mütercimi: El-Hac Seyyid Ali, İstanbul Matbaa-i Bahriye, Cildin Ön Yüzünde Üst Kısmında ''Sefain Makineler Hakkında'' Başlığı Altında Kabartmalı Makine Deseni, Arka Yüzünde İse Çapa Deseni Bulunan, Denizcilik Makinistlerin Görevleri Üzerine Kitap

Sırt Kısmı Yorgundur. Karalanmış Sayfaları Vardır.
Cildin Başında Yer Alan Makinistlerin İmtihan Nizamnamesi Başlıklı Bölümün Baş Tarafı Eksiktir

450 Sayfa

24x17 cm.