Einführung in die Osmanische-Türkische Diplomatik der Türkischen Botmassigkeit in Ungarn; 1926 Yılında Ludwig Fekete Tarafından Hazırlanmış, Königliche Ungarische Universitatsdruckerei Tarafından Yayınlanmış, 1536 – 1575 Tarihleri Arasında Macaristan’daki Türk Hakimiyeti Dönemiyle İlgili Olarak Macar Devlet Arşivi’nde Bulunan Osmanlıca Yazışmalarının Bulunduğu, 21 Adet Osmanlı Mektubunun Reprodüksiyonlarını İçeren 16 Levha İle Birlikte, Özel Dosyasında Büyük Boy Kitap

68 + 35 Sayfa + 16 Belge

42,5x31 cm.