Midhat Paşa ve Damat Mahmut Paşa Hazeratının Sultan Abdülhamidʼin Emriyle Keyfiyet-i Şehadetleri, 1314 (1896) Tarihli, Ceneve Mizan Matbaası, Osmanlıca Kitap

44 Sayfa

16x11,5 cm.