Nineteenth Century Prints Of Singapore; 1990 Yılında Marianne Teo, Yu-Chee Chong ve Julia Oh Tarafından Hazırlanmış The National Museum Tarafından Singaour'da Yayınlanmış, 19. yy. da Singapur'un Görüntülerinin Yer Aldığı Kitap

96 Sayfa

39x31 cm.