Osmanlı Dönemi, Bronzdan Mamul, Aykırı Formda Şakül

10 cm.