Osmanlı Dönemi, Bronzdan Mamul, Değişik Formda Şakül

15 cm.