Türkiye Türün İnhisarları Osmanlıca Yazılı, Nadir Teneke Sigara Kutusu

9,5x7,5 cm.