Osmanlı Dönemi, Sultan ll. Abdülhamid Tuğralı, Hazreti Halid Yakınlarında Şah Sultan Külliyesi Vakıf Mütevellisi Hizmetine Hafız Hasan'ın Atama Beratı Hümayunu, Sene 1313

90x61 cm.