Osmanlı Dönemi, Sultan ll. Abdülhamid Tuğralı, 4. Derece Mecidi Nişanı Beratı İle Birlikte, Fransız Devletinin Mösyö Lörat Majeik'e Vermiş Olduğu Berat, Fransızca Belgesi ve Resmi Yazışmalarının Bir Arada Olduğu Eksiksiz Berat Seti, Sene 1312 (8 Temmuz 1894)

94x76 cm.