İstanbul Ayasofya Camisinin Müze Olarak Açılması Münasebetiyle 1934 Yılında, Anadolu Türk Kütüphanesi Muallim Fuat Tarafından Bastırılan Taş Baskı Afiş

37x48.5 cm. Temiz Kondisyonda.

İstanbulun Manevi İncisi Ayasofya